UNICA SERIES

Váš nejlepší partner na operační sále – naše oblíbené vlajkové modely

S modely UNICA 520 a 860 docílila RIMSA úplného odstranění efektu oslnění. Díky technologii 2R – DOUBLE REFLECTION je možné dosáhnout úplného potlačení stínů, maximalizace plochy vyzařující světlo a absolutně bez oslnění.

U29