Naše historie

Divize INVESTIČNÍCH CELKŮ je unikátním prvkem ve společnosti MGVIVA a.s. Poskytuje řadu služeb a dodávek, které jako celek naplňují potřeby investorů ve zdravotnictví. Činnost divize spočívá v dodávkách funkčních celků zdravotnické přístrojové techniky. Nenabízíme tedy pouze samotné přístroje, ale ucelený soubor služeb takzvaně „NA KLÍČ“, od inženýringu v průběhu stavebních prací přes výběr jednotlivých zařízení, zajištění dodávky včetně financování, instalace, uvedení do provozu a zaškolení uživatelů až po předání hotového díla. Díky této službě tak dokážou pracovníci divize Investiční celky vybavit ambulanci, jednodenní chirurgii, nemocniční oddělení, pavilon nebo i celou nemocnici.

Cílem je celý proces co nejvíce zefektivnit, poskytnout zákazníkovi / investorovi naše zkušenosti a ušetřit mu tak čas i finance. Za tímto účelem disponujeme týmem odborníků:

  • projektanti zdravotnické technologie a gastronomických provozů
  • projektoví manažeři (IPMA, PRINCE2)
  • akreditovaní biomedicínští inženýři a technici, odborníky na radiační bezpečnost
  • realizátoři
  • administrativní tým veřejných zakázek

Pracovní tým disponuje vlastní dlouholetou zkušeností v dodávkách pro zdravotnictví. Jak investoři z řad veřejných zadavatelů, tak soukromí investoři, kteří zvolí službu dodávek formou FUNKČNÍCH CELKŮ, vyřeší s jedním partnerem a garantem to, co by složitě řešili s desítkami jednotlivých dodavatelů.

MGVIVA a.s. je kompetentním partnerem stavebních dodavatelů v řešení výše uvedených dodávek.

V oboru souborných dodávek zdravotnické techniky představuje MGVIVA a.s. svou divizí INVESTIČNÍ CELKY dnes největší a zároveň nejlépe odborně vybavený tým.

Významné projekty realizované za účasti členů našeho pracovního týmu Investičních celků

2003 - Ústřední vojenská nemocnice v Praze
Dodávka zdravotnického přístrojového vybavení a nábytku pro jednotlivá oddělení. • Ortopedie • Transfuzní oddělení • Lékárna • Oddělení klinické onkologie • ORL • Oční oddělení • Oddělení nukleární medicíny • Neurologické oddělení
2005 - Nemocnice Na Homolce
Dodávka Operačního robotického centra Da Vinci. První instalace robota Da Vinci v ČR.
2005 - Nemocnice Vyškov
Dodávka zdravotnické techniky • Ambulance a operační sály gynekologického oddělení
2006 - Vojenské a lázeňské rekreační zařízení Slapy
Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci. První instalace lokomatu v ČR.
2007 - Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka zdravotnické techniky • Gynekologické operační sály vč. přístrojové techniky • Gynekologicko-porodnické ambulance • Neonatologické oddělení
2008 - Krajská zdravotní a.s.
Dodávka souboru zdravotnické technologie a IT techniky do pěti příslušných nemocnic - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice Děčín, o.z., Nemocnice Most, o.z., Nemocnice Chomutov, o.z. • Operační sály • Endoskopie • Sonografické vybavení • Monitorovací technika • RTG technika • Lasery
2009 - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z
Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaného pracoviště - Traumatologického centra Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2010 - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcích, dodání souboru zdravotnické technologie.
2012 - Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Technologie pro projekt So 04 - Pavilon N - Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Dodání souboru zdravotnické technologie, nábytku a interiérového vybavení. • Dětské odd • Interna • Lékárna • Lékařské pokoje • Neorologie • OKB – laboratoře • Ortopedie • Urologie
2012 - Klatovská nemocnice, a.s.
Dodávka na klíč pro novostavbu monobloku nemocnice. Vybavení celého objektu nemocnice za 109 dní. • ARO • Dětské • Gynekologie • Chirurgie • Interna • JIP • Lékárna • Neurologie • Oční • Operační sály • ORL • Ortopedie • Porodnice • Rehabilitace • RTG • Traumatologie • Zákrokové sály
2014 - Městská nemocnice v Litoměřicích
Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích - dodání souboru přístrojů pro centrální operační sály.
2015 - Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Pardubická krajská nemocnice, a.s. - multioborový pavilon - dodávka zdravotnických technologií - Zubolékařské nástroje a přístroje.
2015 - Domov seniorů Uhlířské Janovice
Vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice - dodání souboru zdravotnické technologie a interiérového vybavení.
2015 - Česká zemědělská univerzita v Praze
Dřevařský pavilon FLD - dodání laboratorních přístrojů.
2016 - Fakultní nemocnice v Motole
Dodání souboru zdravotnické technologie pro Urologické sály.
2017 - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Obnova zdravotnické techniky a nákup nafukovací modulární haly – Nafukovací modulární hala včetně příslušenství.
2018 - Nemocnice Písek, a.s.
Laboratorní vybavení pro oddělení Mikrobiologie - dodání souboru přístrojového vybavení.
2018 - Fakultní nemocnice v Motole
Rekonstrukce DFN - křídlo B - ve spolupráci se stavební firmou Metrostav a.s. - dodání souboru zdravotnické technologie. • Diabetologie • Ortopedie • Kardiochirurgie • Pediatrie • Hematoonkologie
2020 - Chirurgie Slaný, s. r. o.
GALERIE MEDICAL CENTER, s. r. o. - Vybudování čistých prostor vestavby operačních sálů a přilehlých prostor včetně dodávky medicinálních plynů a provedení validace. Dodání, instalace, uvedení do provozu a odborné zaškolení souboru sofistikované zdravotnické přístrojové techniky.