Projekční činnost

Odborná činnost vyžaduje kvalifikovaného specialistu, který je schopen:

  • poskytnout odbornou pomoc a podporu při specifikaci vybavení či workflow pacientů, klientů i personálu
  • vypracovat všechny stupně projektové dokumentace – Studie, DUR, DSP, DPS, DSPS, stejně jako předpokládaný rozpočet a výkaz výměr zdravotnické technologie, interiéru
  • zpracovat projekt technologií BIM

Dokumentaci zpracovávanou dle české vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vytváříme v elektronické podobě s využitím 2D i 3D zobrazování, jenž dodáváme jak v tištěné tak i v elektronické formě a  koordinujeme projekt s ostatními profesemi.

Během realizace klademe důraz na vhodné technické vybavení dle charakteru zdravotnického zařízení a specializací jednotlivých oddělení, které konzultujeme s uživateli a díky dlouholeté praxi jsme schopni flexibilně reagovat na změny zadání.

Poskytujeme, až do předání stavby či vestavěného sálu autorský dozor nad vypracovaným dílem, který je zárukou, že byly dodrženy všechny dohodnuté požadavky zadavatele spolu s uživatelem a projekt je v souladu s platnými vyhláškami a normami dané země.

Máte zájem o zpracování studie či projektu? Kontaktujete nás a domluvme si společné jednání.