Budování privátních klinik a jednodenních chirurgií

Jedna z hlavních činností, která nás baví a umíme ji, je využívání našich zkušeností s dodávkami funkčních celků nejen pro soukromé investory, kteří budují nové kliniky, jednodenní chirurgie či gynekologie nebo rozšiřují své působení o nové pobočky, oddělení nebo nové operační sály.

Ideální forma spolupráce se utváří již od samého začátku budovaní kliniky nebo jednodenní chirurgie – od podnikatelského záměru a od projektu. Již zde začíná naše činnost. Umíme:

 • Vytvořit projekt zdravotnické technologie na míru vašim potřebám a prostorům
 • Vytvořit projekt operačních sálů, dospávání, sterilizace, lůžkového oddělní, recepce….
 • Navrhnout adekvátní přístrojové vybavení s akcentem na vaši odbornou činnost
 • Realizovat komplexní dodávku zdravotnické a další technologie (VZT, nábytek, mobiliář…)
 • Spolupracovat s Vaším dodavatelem stavebních prací nebo jsme jím přímo my
 • Spolupracovat s ostatními projekčními profesemi
 • Poskytnout profesionální zaškolení a následný Follow up
 • Zajistit odborné servisní zajištění
 • Spolupracovat na stanovení byznys plánu
 • Plánovat náklady jak na pořízení technologie, tak náklady na životní cyklus a spotřební materiál
 • Podílet se na financování
 • Dodržet veškerý legislativní rámec
 • Zajistit doprovodné služby a komplexní poradenství

Díky tomu, že dlouhá léta projektujeme, vybavujeme a spolupracujeme se stovkami zdravotnických zařízení a dodavateli napříč naší republikou, tak jsem přesvědčeni, že známe Vaše potřeby jako investora, potřeby Vašich klientů – pacientů, potřeby Vašeho personálu, Vaše nároky, Vaše provozní záležitosti, Vaše obavy, Vaše problémy ale i Vaše pány, cíle, radosti a tužby.

Ve spolupráci s naším týmem Vám pomůžeme zrealizovat Váš často doposud největší životní investiční záměr od začátku až do konce s garancí vysoké odbornosti. Zajistíme Vám dodání plně FUNKČNÍHO CELKU.

Pro získání dalších informací se prosím obraťte na vedení Divize Investičních celků: Mgr. Jan Škopek, jan.skopek@mgviva.cz nebo tel. 702 166 200.